Com crear una entitat juvenil?

COM CREAR UNA ENTITAT JUVENIL?

Per formar una associació heu de ser almenys 3 persones.

· El primer pas és constituir l’entitat. Per a això, els membres fundadors us heu de reunir i redactar-ne l’acta fundacional i els estatuts. (N’hi ha models de referència que podeu adaptar, disponibles a la web de la Direcció General de Joventut).

· Tot seguit heu d’inscriure l’associació al Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Només cal presentar-hi un document oficial de sol·licitud d’inscripció, l’acta fundacional i els estatuts. Aquest tràmit està subjecte al pagament d’una taxa.

· Quan l’associació sigui inscrita provisionalment, ja podeu obtenir un NIF, també provisional, a les delegacions d’Hisenda. El NIF és un document indispensable per a emprendre l’activitat econòmica de l’associació i, per exemple, emetre factures.

+ INFO 

Quina subvenció podem demanar com a entitat juvenil?

Subvencions i beques per a projectes adreçats a joves realitzat per entitats i/o grups de joves no formals.

+ INFO

Qui pot sol·licitar la subvenció? 

· Les entitats juvenils de Cambrils legalment constituïdes (Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i al Registre Municipal de l’Ajuntament de Cambrils) i amb personalitat jurídica pròpia.
· Les entitats legalment constituïdes que presten serveis a la joventut de forma estable i que estiguin reconegudes com a tal en el Cens de la Secretaria General de Joventut.
· Si alguna entitat o associació engloba seccions o associacions diverses, aquestes  seccions o associacions gestionaran sempre les sol·licituds per mitjà de l’Entitat legalment constituïda.

Comparteix a les xarxes!
Detalls
Detalls
× Pregunta'ns