Política de privacitat

L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS, com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma, joventutcambrils.cat garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les teves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 

 

L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades. 

 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web: 

 

Responsable del tractament 

 
Identitat: AJUNTAMENT DE CAMBRILS

CIF: P4303800I  

Direcció Postal: Plaça de l’Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona).  

Correu electrònic: oac@cambrils.org 

 

Delegat de Protecció de Dades

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades atesa la obligació prevista a la vigent normativa. T’hi podràs posar en contacte escrivint un correu electrònic a dpd@cambrils.org.

 


Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació 


Tractarem les teves dades amb les següents finalitats:

 • D’atendre les teves sol·licituds d’informació i de contacte a través del nostre formulari i correu electrònic de contacte, així com els teus suggeriments i comunicacions. També per gestionar la teva subscripció i registre als diversos tallers, serveis i activitats de JOVENTUT CAMBRILS. La base de tractament de totes aquestes finalitats es basa en l’Art.6.1.e) RGPD (El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).

 

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les teves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. 

 

Destinataris de les seves dades 

 


Les teves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal o quan sigui necessari per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

 

Drets de l’interessat 

 


Com a usuari de joventutcambrils.cat, tindràs dret a: 

 

 • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les teves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides. 
 • Sol·licitar limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
 • Enretirar el teu consentiment, en qualsevol moment. 

 

Per a procedir a l’exercici de drets hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres adjuntat còpia del teu DNI a la nostra direcció de correu electrònic oac@cambrils.org, o si consideres que els teus drets han sigut vulnerats podràs presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).

 


Registre d’Activitats de Tractament de dades

 

Les administracions públiques tenen l’obligació de fer públics els registres d’activitats de tractament de les dades (RAT), amb les que tracten el desenvolupament de les seves activitats. Aquest registre d’activitats de tractament inclou el nom i dades de contacte del responsable i del delegat de protecció de dades, finalitats del tractament, descripció de categories d’interessats i categories de dades personals tractades, transferències internacionals de dades (en cas de fer-se), els terminis previstos per suprimir les dades i una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat. Si estàs interessat en consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS, ho pots fer aquí.

Entrades recents

  Comentaris recents

  No s'han trobat comentaris.
  Latest Posts
  Ads
  Categories
  • No hi ha categories
  × Pregunta'ns